Στο βιβλίο του Δρ. Κωνσταντίνου Μπέη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο:  “Ολυμπιακό Άθλημα του Taekwondo”, γίνεται λεπτομερής αναφορά στο Μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων, Tri-Anthropo-Type Paschalidis. Το Μοντέλο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους προπονητές και αθλητές στο άθλημα του Tae Kwon Do αλλά και σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Η πρώτη παρουσίαση του Μοντέλου Tri-Anthropo-Type Paschalidis και των εφαρμογών του στον αθλητισμό έγινε για πρώτη φορά στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή. Με αφορμή την εργασία αυτή ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπέης παρουσίασε τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Μοντέλο στην ειδικότητά του.

Share This