Ο Γιώργος Πασχαλίδης εύχεται όλος ο κόσμος να δεχθεί φώτιση από το Άγιο πνεύμα. Εύχεται σύζευξη της ψυχής και του σώματος ωστε να υπάρχει ειρήνη στον εγκέφαλο και γαλήνη στη ψυχή για να έρθει να κατοικίσει  μέσα στον άνθρωπο το Άγιο πνεύμα και να φωτιστεί. Καλή φώτιση, υγεία και ευτυχία.

Share This