Η κατάκτηση της αυτογνωσίας αποτελεί τον πρώτο και σπουδαιότερο στόχο του Μοντέλου, Tri Anthropo- Type PASCHALIDIS καθώς ο δρόμος προς την ευτυχία, την υγεία, τη ζωή ανοίγει πρώτα από εμάς τους ίδιους. Από την σχέση του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα κόσμο  και με τον εαυτό του εξαρτάται η ευτυχία ή η δυστυχία μας.                                                                  Ταυτίσαμε την ευτυχία με την επιτυχία. Όμως πόσοι επιτυχημένοι είναι πραγματικά ευτυχισμένοι;                                                Η ζωή μας και η ποιότητα της περνούν μέσα από τους ανθρώπους και η ηρεμία και η ευτυχία μας εξαρτάται από τους ανθρώπους. Η Ευτυχία είναι ο σκοπός της ύπαρξης μας  Ευτυχία και πνευματικότητα είναι ένα, είναι αλληλένδετα.

Γιώργος Πασχαλίδης