Ψυχολογία


Το μοντέλο Tri-Anthropo-Type Paschalidis στην Ψυχολογία και η εφαρμογή του: α) στον ειδικό, β) στον συμβουλευόμενο, γ) στο περιβάλλον του συμβουλευόμενου.

Τα άτομα που νοσούν από τις ίδιες ασθένειες έχουν κοινά χαρακτηριστικά τα οποία καθρεφτίζονται στη λειτουργία του συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, σε τρείς κατηγορίες που εκπροσωπούν τους τρείς ανθρώπινους τύπους Α, Β, Γ.

Το ατομικό προφίλ κάθε τύπου εμπεριέχει τη δική του προσωπικότητα, ως το σύνολο των εγχάρακτων προδιαθέσεων προς ορισμένους τρόπους αντίδρασης και καθορίζει το βουλητικό στοιχείο, δηλαδή τον τρόπο που συνειδητά επιλέγει ο κάθε τύπος να δράσει και να αντιμετωπίσει τις διάφορες ευκαιρίες και εμπόδια που παρουσιάζονται στην πορεία του.

Οι τρείς τύποι μέχρι τώρα ήταν δέσμιοι του χαρακτήρα τους. Η ανακάλυψη της ανθρώπινης τυπολογίας παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε Τύπο ανθρώπου να γνωρίσει το τμήμα του εγκεφάλου που καθορίζει την κίνηση, τη δράση και τη συμπεριφορά του και ανοίγει το δρόμο της αυτογνωσίας και της ετερογνωσίας. Οδηγεί στην ευτυχία χαρίζοντας μοναδικότητα, αναδεικνύοντας στον κάθε άνθρωπο το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών και τρόπων συμπεριφοράς του, αποτέλεσμα της αρμονικής συνεργασίας των τριών τμημάτων του εγκεφάλου (ενδορινικός φλοιός, αμυγδαλή και ιππόκαμπος) στη δράση, τη διαχείριση και την επιμονή.

Η σκέψη δημιουργεί την αταξία στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος με τη σειρά του τραυματίζει το σώμα. Η σωστή χρήση της σκέψης όμως, ανοίγει το δρόμο και δίνει την ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο να υλοποιήσει τη βούλησή του. Ενώ τα σώματα υπόκεινται στον περιορισμό της τοπικότητας και του χρόνου, η σκέψη είναι ελεύθερη από κάθε περιορισμό. Είναι το μέσον, αν την χρησιμοποιούμε σωστά, να βιώνουμε την Ελευθερία που διέπει τη Δημιουργία.