Οδηγός διατροφής

Η διατροφή που σας προτείνω δεν αποτελεί ούτε ένα απλό μέσο απόλαυσης ούτε ένα απλό μέσο επιβίωσης. Αποτελεί το πολυτιμότερο εργαλείο για την πρό­ληψη και για τη θεραπεία των ψυχικών και σωματικών ασθενειών. Στα χέρια σας κρατάτε έναν πολύτιμο διατροφικό οδηγό ο οποίος στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση του πολυτιμότερου αγα­θού – της ΥΓΕΙΑΣ.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρέχουμε στο σώμα τη σωστή υλική τροφή ώστε στη συνέχεια, υγιείς, να μπορέσουμε να τροφο­δοτήσουμε και με τη σωστή πνευματική τροφή τον εγκέφαλο, με στόχο να ολοκληρωθούμε και να κατακτήσουμε την ευτυχία.

Η διατροφή είναι απόλυτα βασισμένη στις βιολογικές ευαισθησίες και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, με τα αποτελέσματά της να εί­ναι γρήγορα και άμεσα. Είναι μοναδική, επειδή έχει την ικανότητα να επιδρά στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας διαχειρίζεται το στρες, καθώς και να επιφέρει ηρεμία στον εγκέφαλο, να εξισορροπεί τη χημική σύσταση του σώ­ματος και τελικά να διασφαλίζει τη συνολική υγεία και την αρμονία στη ψυχή και στο σώμα.

Αυτό είναι το δικό μου δώρο ζωής για τον άνθρωπο και την υγεία του. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το γιο μου σεφ Δημήτρη Πασχαλίδη για την επιμέλεια των συνταγών, που είναι προσαρμοσμέ­νες στην πάθηση και στον Τύπο του κάθε ανθρώπου.