Ιστορικές Προσωπικότητες

Σε αυτό το βιβλίο αναλύεται ο βίος τέτοιων προσωπικοτήτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωµά τους και επηρέασαν λιγότερο ή περισσότερο τον ρου της παγκόσµιας ιστορίας και τη διαµόρφωση του κοινωνικού status. Ήταν άνθρωποι που άνοιξαν δρόµους µε τη θεωρία τους, τις πράξεις τους, τις καινοτοµίες τους, τις κατακτήσεις τους και τις ανακαλύψεις τους. Εξερεύνησαν νέους τόπους, θεµελίωσαν βασίλεια, επέδειξαν απαράµιλλο θάρρος, αγωνίστηκαν για την ελευθερία και για τα δικαιώµατα κάθε ανθρώπου στη Γη.

Ηγέτες, βασιλείς, στρατηγοί, άνθρωποι του πνεύµατος και των γραµµάτων, άνθρωποι των τεχνών και του θεάµατος, άνθρωποι Α, Β ή Γ Τύπου. Εδώ αποκωδικοποιείται ο χαρακτήρας, η δράση και η λειτουργία της σκέψης των προσωπικοτήτων αυτών και αναλύεται βήµα προς βήµα ολόκληρη η ζωή τους µε βάση το Μοντέλο Tri-Anthropo-Type Paschalidis.

Μέσα από την τυπολογική ανάλυση θα αναγνωρίσουµε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, θα αξιολογήσουµε τη δράση τους και θα διακρίνουµε ποιες παγίδες και δεινά τους επιφύλαξε ο Τύπος στον οποίο ανήκαν.

Μέσα από τη µελέτη της δικής τους ζωής, θα καταλάβουµε εύκολα σε ποιον Τύπο ανήκει καθένας από µας, σύµφωνα µε το Μοντέλο, και θα αναγνωρίσουµε τις δικές µας συµπεριφορές και τις παγίδες που οι ίδιοι δηµιουργούµε µε βάση τη λειτουργία του εγκεφάλου µας.

Θα εκπλαγούµε µε τις οµοιότητες που θα εντοπίσουµε ανάµεσα σε ανθρώπους που ανήκαν στον ίδιο Τύπο προσωπικότητας, παρόλο που είχαν διαφορετική καταγωγή, έζησαν σε πολύ διαφορετικές εποχές, σε ηπείρους και χώρες και ασχολούνταν µε εντελώς διαφορετικά πράγµατα. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ταξίδι στα µονοπάτια της σκέψης και της δράσης 12 διαφορετικών εγκεφαλικών δοµών όπως αποτυπώθηκαν µέσα από τις ζωές πολυάριθµων ανθρώπων που άφησαν τα ίχνη τους στην παγκόσµια ιστορία.