Ημερολόγιο 2015 – Κάθε μέρα μια αλήθεια


Στο ημερολόγιο του 2014, αναλυτικά εκτέθηκαν οι μήνες, τα ζώδια, οι δώδεκα θεότητες του Ολύμπου και η αντιστοιχία τους με τις 12 προσωπικότητες του μοντέλου Tri-Αnthropo-Τype Paschalidis.

Σε αυτό το σύγγραμμα προστίθενται και η πλανητική τους αντιστοιχία εντός του Γαλαξία.

Σε πλήρη αντιστοιχία οι δώδεκα πλανήτες με τις προσωπικότητες των τριών τύπων όπως προκύπτουν σύμφωνα με το επικρατούν κυρίαρχο γονίδιο, του μοντέλου Tri-Αnthropo-Τype Paschalidis.

Όταν υπάρχει ηρεμία στο άτομο η επιρροή του εκάστοτε πλανήτη είναι θετική, όταν δεν υπάρχει ηρεμία η επιρροή είναι αρνητική.

Το μοντέλο Tri-Αnthropo-Τype Paschalidis, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε την λειτουργία των πλανητών και να αξιοποιήσουμε την επιρροή τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: Γυναίκα Β τύπου από πατέρα
– Πλανήτης της ο Ποσειδώνας

Οι διελεύσεις του πλανήτη κοντά στη γη, φέρνουν ομίχλη, θολώνουν την εικόνα της πραγματικότητας η οποία δεν γίνεται αντιληπτή με ξεκάθαρο τρόπο.

Υπό την επιρροή του Ποσειδώνα δημιουργούνται παρεξηγήσεις, παράξενα και μυστηριώδη συμβάντα…

… αναλυτικά στο σύγγραμμα, η επιρροή όλων των πλανητών στην συμπεριφορά και των 12 προσωπικοτήτων!