ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το παρόν κείμενο αποτελεί τους όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης») της ιστοσελίδας www.georgepaschalidis.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»), η οποία δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Πασχαλίδη (εφεξής «Διαχειριστής»), με σκοπό την παρουσίαση του έργου/ ανακάλυψής του Tri-Anthropo-Type Paschalidis (εφεξής «Μοντέλο»).

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και διατίθενται στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης του Μοντέλου.

Η αναπαραγωγή, για οποιονδήποτε λόγο, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη έγκριση του Διαχειριστή. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των τροποποιηθέντων Όρων Χρήσης αυτής.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή χρήση αυτής σε οιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την άρνηση ή διακοπή αυτή.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά ή/ και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις και εν γένει όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της ασφάλειας αυτής. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου της.

Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η Ιστοσελίδα ή οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν παραπέμπει καθώς και οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής ιούς, κακόβουλο λογισμικό, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι ο Διαχειριστής δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες/χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεσμεύονται ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας:

  • δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή ή/και τρίτων,
  • δε θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.georgepaschalidis.gr,
  • δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που την αποτελούν, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν,
  • δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του Διαχειριστή ή/και τρίτων,
  • δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα του Διαχειριστή ή/ και τρίτων,
  • δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, ή βλάσφημο περιεχόμενο κατά του Διαχειριστή ή/και τρίτων,
  • θα πληροφορούν το Διαχειριστή αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.

Εκτός ρητά προσδιορισμένων εξαιρέσεων, το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο www.gpaschalidis.gr, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/ και άλλους νόμους.

Ο Διαχειριστής ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.georgepaschalidis.gr

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του Διαχειριστή να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω της Ιστοσελίδας www.gpaschalidis.gr παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το Διαχειριστή, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@georgepaschalidis.gr προσδιορίζοντας το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρούν ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

O Διαχειριστής τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού επικοινωνίας. Δεν γνωστοποιεί τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Ο Διαχειριστής διατηρεί τα δεδομένα των χρηστών μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για το συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού, αλλά και Εναντίωσης στην επεξεργασία.

Επικοινωνία
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το www.georgepaschalidis.gr ή για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@georgepaschalidis.gr

Η μη ενάσκηση από τον Διαχειριστή των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.