ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

  1. Γνωρίζω ότι η χρήση ερωτηματολογίου δεν είναι για διασκέδαση αλλά για την αναζήτηση και κατανόηση του τύπου μου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακάλυψης του κ. Γ. Πασχαλίδη για τους τρεις ανθρώπινους τύπους.
  2. Γνωρίζω ότι άμεσα υπεύθυνος για τα αποτελέσματα του τεστ που επιλέγω είμαι εγώ διότι εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αντικειμενικές απαντήσεις που θα δώσω για το πρόσωπό μου.
  3. Γνωρίζω ότι υπάρχει εγγύηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του τεστ αλλά για την σωστή λήψη των αποφάσεων, πρέπει να έχω μελετήσει πλήρως και επαρκώς την ανάλυση των τριών ανθρώπινων τύπων, έτσι όπως περιγράφονται και αναλύονται στα βιβλία του κ. Γ. Πασχαλίδη.
  4. Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου ότι δεν θα χρησιμοποιήσω το ερωτηματολόγιο κατά την διάρκεια της οδήγησης ή στις ώρες της εργασίας μου που απαιτούν απόλυτη προσοχή και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.