Τri-Αnthropo-Τype

Α. Η ανακάλυψη των τριών ανθρώπινων τύπων

interviewsΟ Γιώργος Πασχαλίδης από το 2002 ξεκίνησε την έρευνά του παίρνοντας συνεντεύξεις και παρατηρώντας ασθενή και υγιή άτομα, προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές και εθνότητες. Μελετήθηκαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, από τους οποίους πάνω από 15.000 ήταν ασθενείς. Επίσης, μελετήθηκαν και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών, ανεβάζοντας τον αριθμό δείγματος σε 140.000 άτομα.

Μέσα από την εμπειρική αξιολόγηση αρχικά, και στην συνέχεια με την εφαρμογή επιστημονικής στατιστικής μεθοδολογίας (συνέντευξη, παρατήρηση και ερωτηματολόγιο) οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που νοσούσαν από τις ίδιες ασθένειες είχαν κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κοινές αντιδράσεις και προσαρμοστικότητα στο στρες, κοινή επεξεργασία πληροφοριών και ρύθμιση συναισθημάτων, τα οποία καθρεφτίζονταν στη λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, που ευθύνονται για τη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα.

Έτσι, ομαδοποίησε τις ασθένειες που εκδηλώνονται στα άτομα που εμφανίζουν τα παραπάνω κοινά χαρακτηριστικά.

Η ομαδοποίησή του έδειξε πως υπάρχουν τρεις τρόποι αντίδρασης σε ερεθίσματα και τρεις τρόποι συναισθηματικής και γνωστικής επεξεργασίας, που αντιστοιχούν στην διαφορετική λειτουργία του εγκεφάλου.

Μέσα από τη μελέτη αυτή, ανακάλυψε ότι υπάρχουν τρεις μοναδικοί και σαφώς διακριτοί τύποι ανθρώπου, τους ονόμασε Α, Β και Γ, χαρτογράφησε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε τύπου και ανέπτυξε προοδευτικά το Μοντέλο Tri-Anthropo-Type Paschalidis.

Αναλύοντας το μοντέλο, μας γνωστοποιεί το «κατασκευαστικό μας σχέδιο» και μας δίνει τις αναλυτικές «οδηγίες χρήσης» του οργανισμού μας, οδηγίες για το «ευ ζην».

Οι τρεις ανθρώπινοι τύποι προέρχονται από διαφοροποιήσεις των τριών εγκεφαλικών δομών του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου και των συνδέσεών τους. Οι τρεις περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου στις οποίες εντοπίζεται διαφοροποιημένη εγκεφαλική λειτουργία είναι οι παρακάτω:brain-abc

 • Η περιοχή που περιλαμβάνει τον κροταφικό φλοιό, τον ινιακό φλοιό, τον κογχομετωπιαίο φλοιό, τον ενδορινικό, τον στεφανιαίο και συνειρμικό φλοιό, με την οποία υπερλειτουργεί ο Α τύπος ανθρώπου.
 • Η περιοχή που περιλαμβάνει την αμυγδαλή, τον προμετωπιαίο φλοιό, τον έλικα προσαγωγίου και τον βρεγματικό φλοιό, με την οποία υπερλειτουργεί ο Β τύπος ανθρώπου.
 • Η περιοχή που περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο και την παραϊπποκάμπεια έλικα, τον μεταιχμιακό φλοιό και τον πολυαισθητικό φλοιό, με την οποία υπερλειτουργεί ο Γ τύπος ανθρώπου.

Β. Ανθρώπινοι τύποι και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Τύπος Α Τύπος Β Τύπος Γ
a-type

 • Άνθρωπος της δράσης
 • Αυθόρμητος
 • Ανυπόμονος
 • Με αυτοπεποίθηση στη δράση
 • Αντιδρά στο στρες με πανικό
 • Παρουσιάζει νεύρα για καταστάσεις του παρόντος
 • Προσπερνά γρήγορα τα εμπόδια από την νευρικότητά του.
b-type

 • Υπομονετικός
 • Συναισθηματικός
 • Επιρρεπής στις δικαιολογίες
 • Προσεκτικός στη λήψη αποφάσεων
 • Ρομαντικός
 • Με αυτοέλεγχο στη δράση
 • Έχει μητρικά αισθήματα
 • Παρουσιάζει άγχος για καταστάσεις του μέλλοντος
 • Αντιδρά στο στρες με άγχος
 • Προσπερνά αργά τα εμπόδια λόγω του διαρκή ελέγχου
c-type

 • Άνθρωπος του πάθους των άκρων
 • Φιλόδοξος
 • Οργανωτικός
 • Επίμονος
 • Επαναστάτης
 • Νιώθει πόνο για καταστάσεις του παρελθόντος
 • Φοβάται την απόρριψη
 • Αντιδρά στο στρες αρχικά με πανικό και στη συνέχεια «κολλάει».

Γ. Το κυρίαρχο γονίδιο

gonidioΠαρόλο που είναι τρεις οι τύποι, οι οποίοι δίνουν και τρεις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες (Α της δράσης, Β του άγχους, Γ της τάξης –  του απόλυτου), οι χαρακτήρες είναι δώδεκα, ανάλογα με το αν έχει κληρονομήσει κανείς τον τύπο του από τον πατέρα (π.χ. είναι Α♂ – Α τύπος από πατέρα) ή τη μητέρα του (π.χ. είναι Α♀ – Α τύπος από μητέρα).

Στο μοντέλο, αυτό ορίζεται ως «κυρίαρχο γονίδιο» το επικρατέστερο, κυρίαρχο γονίδιο που καθορίζει τον τύπο του νέου ανθρώπου που δημιουργείται.

Κατά 99,9% το 1ο, το 3ο και το 5ο παιδί, σε σειρά γέννησης, κληρονομεί τον τύπο από τον πατέρα και συνεπώς παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά του τύπου με αυτόν. Δηλαδή το χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια και η γρήγορη κίνηση του σώματος (δράση σώματος) και φέρει καλό αποτέλεσμα στην δράση.

Επίσης κατά 99,9% το 2ο και το 4ο παιδί, σε σειρά γέννησης, κληρονομεί τον τύπο από τη μητέρα και συνεπώς παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά του τύπου με αυτήν. Δηλαδή το χαρακτηρίζει η εσωστρέφεια, η γρήγορη κίνηση της σκέψης και φέρει καλό αποτέλεσμα στη διαχείριση (δράση σκέψης).

Χαρακτήρας Φύλο Τύπος Κυρίαρχο γονίδιο
01 Άντρας Α Πατέρα
02 Άντρας Α Μητέρα
03 Άντρας Β Πατέρα
04 Άντρας Β Μητέρα
05 Άντρας Γ Πατέρα
06 Άντρας Γ Μητέρα
07 Γυναίκα Α Πατέρα
08 Γυναίκα Α Μητέρα
09 Γυναίκα Β Πατέρα
10 Γυναίκα Β Μητέρα
11 Γυναίκα Γ Πατέρα
12 Γυναίκα Γ Μητέρα

Για παράδειγμα, αν ο πατέρας είναι Α τύπου και η μητέρα Β τύπου, τότε το παιδί που θα γεννηθεί έχει τις εξής πιθανότητες:

 • ή θα είναι Α τύπου από πατέρα (θα έχει κληρονομήσει τον τύπο από τον πατέρα)
 • ή θα είμαστε Β τύπου από μητέρα (θα έχει κληρονομήσει τον τύπο από τη μητέρα)

Σε καμία περίπτωση δε θα είναι Γ τύπου, επειδή κανένας από τους δύο γονείς μας δεν ανήκει σε αυτό τον τύπο.

Το κυρίαρχο γονίδιο, η κληρονομικότητα, δεν μας δίνει μόνο να καταλάβουμε από πιο γονιό έχουμε κληρονομήσει τον τύπο μας αλλά μας πληροφορεί και για την προδιάθεση που έχουμε να εκδηλώσουμε συγκεκριμένες ασθένειες. Έχουμε την ίδια ευαισθησία σε ασθένειες ΜΟΝΟ από το γονιό που κληρονομούμε τον τύπο μας. Εάν είμαστε, για παράδειγμα, Γ τύπου από μητέρα, εμείς και η μητέρα μας έχουμε την ίδια ευαισθησία να εμφανίσουμε τις ίδιες ασθένειες.

Το κυρίαρχο γονίδιο επίσης καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη ζωή και τις σχέσεις μας. Όταν έχουμε κληρονομήσει το κυρίαρχο γονίδιο από τον πατέρα, κυριαρχεί δηλαδή το αρσενικό στοιχείο στη συμπεριφορά, στις δράσεις και στις αντιδράσεις μας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι, ανεξαρτήτως του τύπου μας, συνηθίζουμε να εκφραζόμαστε με πιο απότομο και νευρικό τρόπο. Χαρακτηριστικό μας είναι η εξωστρέφεια, η νευρικότητα και η έλλειψη διπλωματίας. Όταν έχουμε κληρονομήσει το κυρίαρχο γονίδιο από τη μητέρα μας, τότε γενικά εκφραζόμαστε με ηπιότερο και γλυκό τρόπο. Προσπαθούμε διαρκώς να εξηγήσουμε με τον λόγο, είμαστε πιο εσωστρεφείς και με άνεση διαλόγου στην διπλωματία.

Αρσενικό στοιχείο Θηλυκό στοιχείο
Δράση Διαχείριση
Εξωστρέφεια= νευρικότητα και παρορμητισμό χωρίς έλεγχο των σκέψεων Εσωστρέφεια= νευρικότητα και έντονο διάλογο με πολύ έλεγχο των σκέψεων
Γρήγορη κίνηση του σώματος Αργή κίνηση του σώματος
Όταν πιέζεται αντιδρά εκρηκτικά με φυγή χωρίς διάλογο Όταν πιέζεται δεν αντιδρά με φυγή και χάνεται στο διάλογο
Φεύγει από την σκέψη για να μην βασανίζεται Μένει στη σκέψη και βασανίζεται
Λακωνικότητα , οικονομία του λόγου Πολυλογία, ανάλυση του λόγου
Νευρικότητα στην κίνηση Νωθρότητα στην κίνηση
Ανυπομονησία Υπομονή
Αυθόρμητη κίνηση Διστακτική κίνηση
Μετατρέπει τη σκέψη σε δράση Μετατρέπει τη δράση σε σκέψη

Δ. Συνολική ορμονική διαταραχή

stress-01Ο Γιώργος Πασχαλίδης έχει επίσης εισάγει τον όρο Συνολική Ορμονική Διαταραχή (Συνολική Εκτίμηση Απάντησης στο Στρες), που είναι ο βαθμός επίδρασης του στρες στον οργανισμό μας και σχετίζεται τόσο με τη σωματική όσο και με την ψυχοπνευματική κατάσταση του οργανισμού.

Αφορά μια κλίμακα μέτρησης που ορίζεται από το 1 έως το 100. Όσο υψηλότερος ο δείκτης στην βαθμίδα της κλίμακας τόσο σοβαρότερα είναι τα προβλήματα υγείας. Το νούμερο της βαθμίδας είναι πολύ σημαντικό καθώς καθορίζει την ψυχολογική και την σωματική υγεία του ανθρώπου. Στα παιδιά η ανώτερη φυσιολογική διαταραχή στη κλίμακα είναι 7-10 και μέχρι τα 18 τους χρόνια μπορεί να φτάσει στο 17-20. Στους ενήλικες, ο οργανισμός λειτουργεί φυσιολογικά και δεν εμφανίζεται κανένα σωματικό πρόβλημα όταν η διαταραχή διατηρείται από το 24-28.

 • Από το 30-40, ο οργανισμός αρχίζει να δυσλειτουργεί, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποιο εμφανές πρόβλημα.
 • Από το 40 μέχρι το 43, ο οργανισμός δημιουργεί φλεγμονές, κύστεις, συρίγγια και κυστοειδή σπυράκια, και στο έντερο φλεγμονές, ραγάδες και αιμορροΐδες.
 • Γύρω στο 43-45 παρουσιάζονται πολύποδες, λιπώματα, κιρσοκήλη, ραγάδες, όζοι, αδενώματα, ινοαδενώματα και στις γυναίκες ινομυώματα, που όσο αυξάνει η διαταραχή πολλαπλασιάζονται και μεγεθύνονται.

Πάνω από το 50, και ανάλογα με τον τύπο του ανθρώπου και τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που εμφανίζει, τα πράγματα γίνονται πιο εκρηκτικά.

 • Πάνω από το 51, ενοχλείται η καρδιά με τον κάθε τύπο να εμφανίζει διαφορετικές ευαισθησίες: στον Α τύπο έκτακτες ταχυκαρδίες στον Β τύπο χρόνια κολπική μαρμαρυγή και στον Γ τύπο χρόνιες αρρυθμίες, βραδυκαρδίες.
 • Πάνω από το 54, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να διαχωρίσει τη χαρά από τη λύπη και τα χαρούμενα γεγονότα της ζωής είναι πιθανό να έχουν αρνητικές συνέπειες, όπως και τα θλιβερά.
 • Πάνω από το 60, και όταν η διαταραχή διατηρηθεί σ’ αυτά τα υψηλά επίπεδα πάνω από 4 μήνες, αρχίζει να δημιουργείται καρκίνος.
 • Πάνω από το 64 μπορεί να διαγνωσθούν από την κλασική ιατρική ασθένειες όπως ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα.
 • Στο 75 εκδηλώνεται μετάσταση.
 • Πάνω από το 80 δεύτερη μετάσταση.
 • Πάνω από το 90 το σώμα είναι πλέον εξασθενημένο και είναι πολύ δύσκολο για τον οργανισμό να ανακάμψει.

Η Ορμονική Διαταραχή ανεβαίνει από εξακολουθητικές στενοχώριες και συνεχιζόμενο στρες, όταν δεν το αποβάλλουμε. Όταν η ένταση γίνεται μια διαρκής κατάσταση, δεν επιτρέπουμε στον οργανισμό μας να ηρεμήσει και να ισορροπήσει. Τότε ανεβαίνει σταδιακά η διαταραχή και είμαστε εκτεθειμένοι στην εκδήλωση ασθένειας.

Η Συνολική Ορμονική Διαταραχή αντιπροσωπεύει:

 • Τον βαθμό της συναισθηματικής και σωματικής διαταραχής
 • Τις βιοχημικές και παθοφυσιολογικές αλλαγές στους τρεις σχηματισμούς του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου, μέσω της πλαστικότητας των συνάψεων του εγκεφάλου
 • Τα σήματα συναγερμού των νευρικών κυττάρων του εντέρου σε στρεσσογόνες καταστάσεις
 • Τον βαθμό της συνολικής λειτουργίας του σώματος
 • Την πλαστικότητα του εγκεφάλου (την ικανότητά του να αλλάζει σε νευρωνικό επίπεδο), η οποία εξηγεί την βελτίωση του τρόπου σκέψης μετά από την πτώση της συνολικής διαταραχής, καθώς εξειδικευμένες για τον κάθε τύπο περιοχές του εγκεφάλου επαναλειτουργούν κανονικά.

Το στρες γίνεται αντιληπτό από τον εγκέφαλό μας και η αντίδραση μας στο στρες καθορίζεται από αυτόν και επηρεάζει τη λειτουργία του ίδιου του εγκεφάλου και συνεπώς και ολόκληρου του σώματος. Ο Γιώργος Πασχαλίδης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε όλοι να ελέγξουμε την λειτουργία τον εγκεφάλου μας, ώστε η σκέψη μας να μη τον εμποδίζει, αλλά να τον υποστηρίζει για να συντηρεί τον ίδιο και το σώμα μας.

Ε. Ανθρώπινοι τύποι και διατροφικές ανάγκες

diatrofiΌσον αφορά τη διατροφή, σύμφωνα με το μοντέλο Tri-Anthropo-Type, ο κάθε ανθρώπινος τύπος έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, που καθορίζονται γενετικά από τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο κάθε τύπος αφομοιώνει συγκεκριμένα βιομέταλλα και βιταμίνες, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην πλαστικότητα του εγκεφάλου.

Στον Α τύπο λείπει ένα κύριο στοιχείο και η έλλειψη αυτή δυσκολεύει την αφομοίωση του μαγγανίου από τον οργανισμό του.  Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται σύγχυση στον εγκέφαλο, να μπλοκάρει και να δίνει λανθασμένες εντολές για τη διαχείριση του σιδήρου στο οργανισμό. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται αυξομειώσεις του σιδήρου στο αίμα. Η δυσλειτουργία αυτή του δημιουργεί την επιθυμία να καταναλώνει τροφές που περιέχουν σίδηρο. Οι απότομες αυξομειώσεις σιδήρου είναι υπαίτιες για εγκεφαλικές παθήσεις ενώ η υπερφόρτωση του οργανισμού σε σίδηρο για κίρρωση του ύπατος.

Στον Β τύπο λείπει ένα κύριο στοιχείο και η έλλειψη αυτή δυσκολεύει την αφομοίωση του μαγνησίου από τον οργανισμό του. Έτσι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε σύγχυση και δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση του μαγνησίου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξομειώσεις του στοιχείου αυτού στο αίμα. Λόγω αυτής της κακής διαχείρισης ο Β τύπος αντί να αφομοιώσει τη  βιταμίνη D τη συσσωρεύει στο παχύ έντερο με αποτέλεσμα αυτό να χάνει την ελαστικότητα του και να δημιουργούνται κιρσοί(σπαστική κολίτιδα. Οι απότομες αυξομειώσεις μαγνησίου στο αίμα σχετίζονται  επίσης με την πηκτικότητα του αίματος ( θρομβοφιλία )

Στο Γ τύπο λείπει ένα κύριο στοιχείο η απουσία του οποίου δυσκολεύει την αφομοίωση του χαλκού από τον οργανισμό του, με αποτέλεσμα τη διακύμανση της συγκέντρωσής του στο αίμα. Ο εγκέφαλος του Γ τύπου βρίσκεται για το λόγο αυτό σε σύγχυση και δίνει λανθασμένες πληροφορίες για την αφομοίωση της βιταμίνης C την οποία συσσωρεύει στα αγγεία. Η δυσλειτουργία αυτή του δημιουργεί την επιθυμία να καταναλώνει τροφές που περιέχουν βιταμίνη C, Έτσι ο Γ τύπος ασβεστοποιεί τα τριχοειδή αγγεία και την καρδιά του.

Ζ. Ανθρώπινοι τύποι και εντερότυποι

enterotypesΤον Μάιο του 2011 δημοσιεύθηκε έρευνα του Ευρωπαϊκού εργαστηρίου μοριακής βιολογίας της Χαϊδελβέργης (European Molecular Biology Laboratory – EMBL) σχετικά με την ανθρώπινη εντερική χλωρίδα. Σύμφωνα με την έρευνα, η γαστρεντερική οδός διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά το πλήθος και το είδος των μικροβίων που κατοικούν σε αυτή κατηγοροποιείται μόνο σε τρεις απόλυτα διακριτές ομάδες βακτηρίων, τις οποίες ονομάζουν εντερότυπους. Καθένας από τους τρεις εντερότυπους σχετίζεται με την διακύμανση που εμφανίζουν τα επίπεδα ενός από τα τρία γένη εντερικών βακτηρίων. Bacteroids, Prevotella και Ruminococcous. Έτσι προκύπτουν οι εντερότυποι 1, 2, 3.

 • Ο εντερότυπος 1 εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα Bacteroids
 • Ο εντερότυπος 2 εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα Prevotella
 • Ο εντερότυπος 2 εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα των βακτηρίων Ruminococcus

Υπάρχει απόλυτη ταύτηση των τριών εντερότυπων με τους τρεις τύπους του ανθρώπου στο μοντέλο Tri-Anthropo-Type Paschalidis.   Συγκεκριμένα ο τύπος Α αντιστοιχεί στον εντερότυπο 1, ο Β στον εντερότυπο 2 και ο Γ στον εντερότυπο 3.

H. Ανθρώπινοι τύποι και ασθένειες

brain-diseases-03Η νέα γνώση των τριών ανθρώπινων τύπων εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η ανακάλυψη των διαφορών στην εγκεφαλική λειτουργία είναι το κλειδί για την υγεία και την ευεξία.

Η λειτουργία του εγκεφάλου ενσωματώνει τις πληροφορίες που προέρχονται από εξωτερικά ερεθίσματα, σε κυτταρικό επίπεδο, προκειμένου η ομοιόσταση να λειτουργεί άριστα.

Οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις, κινητοποιούν μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων που βιώνονται ως στρες. Ενεργοποιούν μια διαδικασία τροποποίησης των συνάψεων σε συγκεκριμένες περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου και εμποδίζουν την μετάδοση των ιχνοστοιχείων που μεταφέρουν την πληροφορία (****) Έτσι επηρεάζουν την αφομοίωση των αντίστοιχων υγρών μετάλλων και βιταμινών στο σώμα.

Η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του εγκεφάλου, η οποία προκαλείται από τη δραστηριότητα των συστημάτων νευρο-διαβίβασης και νευρωνικών συνάψεων, εμποδίζεται από τις επίμονες σκέψεις και προκαλεί την παραγωγή νευροτροποποιητών από τα περιφερειακά όργανα όπως ήπαρ, επινεφρίδια, γονάδες και παγκρέας οι οποίοι προκαλούν δυσλειτουργία στο σώμα με αποτέλεσμα την ασθένεια.

Η αρμονική και ήρεμη σκέψη της ευτυχίας ελευθερώνει τον εγκέφαλο και θεραπεύει το σώμα. Οι αγχωτικές σκέψεις μπλοκάρουν τον εγκέφαλο και αρρωσταίνουν το σώμα.

Σύμφωνα με μοντέλο των Tri-Anthropo-Type Paschalidis κάθε ένας από τους τρεις ανθρώπινους τύπους έχει μια προδιάθεση για συγκεκριμένες ασθένειες, που καθορίζονται από τη λειτουργία των εξειδικευμένων – ανάλογα με τον τύπο – περιοχών του εγκεφάλου, τον αντίστοιχο εντερότυπο και τη διαφοροποιημένη απορρόφηση μετάλλων και στοιχείων.

Έχει διαπιστωθεί ότι άτομα Α τύπου παρουσιάζουν τα ακόλουθα νοσήματα: νόσος Alzheimer, κροταφική επιληψία, κροταφικό εγκεφαλικό επεισόδιο κροταφικό όγκο, θυρεοειδή με ψυχρούς όζους, σκλήρυνση κατά πλάκας με γρήγορη επιδείνωση και με έναρξη παραπληγίας, σχιζοφρένεια με ψευδαισθήσεις, δερματικό ερυθηματώδη λύκο και πνευμονία.

Τα άτομα Β τύπου παρουσιάζουν τη νόσο του Parkinson, τραυλισμό, δυσαρθρία, υπερ-υποθυρεοειδή βρογχοκήλη, σπαστική βρογχίτιδα, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανευρύσματα, θρομβώσεις, αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, καυσαλγία, δυστονίες και διαβήτη τύπου ΙΙ διατροφικής προέλευσης. Άλλα νοσήματα του Β τύπου είναι ο ρευματικός ερυθηματώδης λύκος, οι διαλείψεις.

Νοσήματα από τα οποία πάσχουν άτομα του Γ τύπου είναι ευρυαγγείες, μανία, μανιοκατάθλιψη, διαβήτης τύπου Ι, παγκρεατίτιδα, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, αγγειακή πολυεμφρακτική άνοια, αλλεργικό χρόνιο άσθμα, αιμορραγικά περιφερικά εγκεφαλικά επεισόδια τα συμπτώματα των οποίων είναι αναστρέψιμα, σε αντίθεση με τον Α τύπο στον οποίο τα συμπτώματα δεν είναι αναστρέψιμα.

ΤΥΠΟΣ Α ΤΥΠΟΣ Β ΤΥΠΟΣ Γ
Δερματικός ερυθηματώδης λύκος Ρευματοειδής ερυθηματώδης λύκος Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Νόσος Αλτσχάιμερ Σύνδρομο Κόρσακοφ –  Διαλλείψεις Άνοια
Σχιζοφρένεια, Ψευδαισθήσεις Κατάθλιψη Διπολική διαταραχή
Πνευμονία Σπαστική Βροχίτιδα Αλεργική βροχίτιδα/άσθμα
Σκλήρυνση κατά πλάκας (Progressive Type) ;Άτυπη σκλήρυνση κατά πλάκας Σκλήρυνση κατά πλάκας (Secondary Progressive Type)
Διαβήτης τύπου II (νευρολογική αιτία) Διαβήτης τύπου II (διατροφική αιτία) Διαβήτης τύπου I
Αιμορραγικό εγκεφαλικό στον κροταφικό λοβό (μοιραίο, μη αναστρέψιμο) Ισχαιμικό εγκεφαλικό Πολαπλά τοπικά αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια (αναστρέψιμα)
Φλεγμονή των αρθρώσεων – Οστεοαρθρίτις Ρευματοειδή αρθρίτιδα Παραμορφωτική Οστεοαρθρίτιδα

 

Η. Οι προοπτικές της ανακάλυψης

3atΤο μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων συμβάλει:

 • Στον προσδιορισμό των αντίστοιχων περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται κατά τη διάρκεια των γνωστικο-συναισθηματικών λειτουργιών του κάθε ανθρώπου, και στον καθορίσμό των ατομικών διαφορών στο συναίσθημα, τα κίνητρα, τη γνωστική λειτουργία και τη συμπεριφορά.
 • Στην ανίχνευση των γενετικών και βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις ξεχωριστές ανθρώπινες συμπεριφορές και λειτουργίες.
 • Στην εξήγηση των επιπτώσεων του στρες στην δραστηριότητα του εγκεφάλου και την λειτουργία του σώματος.
 • Στην ανακάλυψη των μηχανισμών, βιοδείκτες και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις των δυσλειτουργιών του νευρικού και των άλλων συστημάτων του σώματος.
 • Στην μεταφραστική και διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας και των θεραπευτικών παρεμβάσεων.
 • γνώριση της ατομικότητας στην λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, εκτός από τις ομάδες αίματος, τα δακτυλικά αποτυπώματα, την ανάλυση της ίριδας, τους γραμμωτούς κώδικες DNA και τους εντερότυπους, που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα (2011).

Ποτέ πριν στην ανθρώπινη ιστορία και τον πολιτισμό δεν έχει καταγραφεί η πληροφορία αυτή. Αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο που προορίζεται να επηρεάσει την σύγχρονη Ιατρική με έναν καταλυτικό και αναγεννητικό τρόπο. Οι προοπτικές που ανοίγει η μεταφραστική έρευνα του κ. Γιώργου Πασχσαλίδη και το μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων, είναι ένα μοναδικό κλειδί και μια πρόκληση για τους επιστήμονες και ερευνητές, να επαναπροσδιορίσουν την επιστημονική τους έρευνα με σκοπό αποτελεσματικότερη θεραπεία, την ανίχνευση και τις μεθόδους πρόληψης των ασθενειών.

Κάθε δεισλειτουργία στο ανθρώπινο σώμα μπορεί να είναι αποτρέψιμη και ιάσιμη όταν θα ενσωματωθούν στις θεραπείες των ασθενών ειδικά σκευάσματα ανάλογα με το ανθρώπινο τύπο τους. Με τη χρήση φαρμάκων με βιομέταλλα αντίστοιχα του κάθε ανθρώπινου τύπου, μπορούμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και να διατηρήσουμε την ομοιόσταση των κυττάρων. Ως αποτέλεσμα θα έχουμε την βελτίωση του ασθενούς και την θεραπεία του. Κάθε φάρμακο θα διαμορφώνεται ειδικά για κάθε ασθενή, ανάλογα με τον ανθρώπινο τύπου του.

Όταν ένας συνδυασμός συγκεκριμένων μετάλλων και βιταμινών δίνεται σε έναν άνθρωπο, ανάλογα με τον τύπο προσωπικότητάς του και κατά συνέπεια ανάλογα με τη λειτουργία του εγκεφάλου του και των διατροφικών του αναγκών, θα επιτευχθεί η βελτίωση της συμπεριφοράς του και του τρόπου που αντιμετωπίζει τα γεγονότα της καθημερινής ζωής και της υγείας του.

Όταν σε ανθρώπους με τύπο προσωπικότητας Α παρασχεθεί ο αντίστοιχος συνδυασμός μετάλλων και βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων του μαγγανίου, όχι μόνο οδηγεί σε βελτίωση της ακραίας συμπεριφοράς του τύπου τους, που είναι η αντίδραση με πανικό στο στρες, αλλά τους επιτρέπει να αναδείξουν την καλή πλευρά της συμπεριφοράς τύπου Α, η οποία είναι η ήρεμη δράση.

Όταν σε ανθρώπους με τύπο προσωπικότητας Β παρασχεθεί ο αντίστοιχος συνδυασμός μετάλλων και βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων του μαγνησίου, τότε βελτιώνεται η ακραία συμπεριφορά του που είναι η αντίδραση με άγχος στο στρες και το πλεόνασμα των σκέψεων. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι τύπου Β αυξάνουν τη δράση και μειώνουν την συνεχή ανακυκλούμενη σκέψη.

Όταν σε ανθρώπους με τύπο προσωπικότητας Γ παρασχεθεί ο αντίστοιχος συνδυασμός μετάλλων και βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων του χαλκού, τότε βελτιώνεται η ακραία συμπεριφορά τους που είναι η εμμονή και το πάθος.

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας Τύπος Προδιάθεση ασθενειών Βιοδείκτες:
1. Περιοχή εγκεφάλου
2. Εντερότυπος
3. Βιομέταλλα/Βιταμίνες
Ευέξαπτος
Πανικοβάλεται
Άνθρωπος της δράσης
Τύπος A Αλτσχάιμερ
Σχιζοφρένεια
Φλεγμονή των αρθρώσεων
Κροταφικός λοβός
Bacteroids
Σίδηρος
Ανακύκλωση σκέψεων / Άγχος για το μέλλον
Παρατηρητικός
Αναβλητικός
Τύπος B Διαλείψεις
Κατάθλιψη
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Αμυγδαλή
Prevotella
Βιταμίνη D
Επιμονή
Έμμονες ιδέες
Νιώθει πόνο για καταστάσεις του παρελθόντος
Τύπος Γ Άνοια
Μανιοκατάθλιψη
Οστεοαρθρίτιδα
Ιππόκαμπος
Ruminococcus
Βιταμίνη C