ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

27.03.2016 ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

[flickr_set id=”72157667559204505″]

28.05.2015 ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΒΟΛΟΣ

[flickr_set id=”72157668154737991″]

26.05.2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

[flickr_set id=”72157667474447946″]