Μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατριών ετών, ο καθηγητής Γιώργος Πασχαλίδης και η ερευνητική ομάδα του μελέτησαν πάνω από 10.000.000 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συγγενείς πρώτου βαθμού, ανεξαρτήτου εθνικότητας και φύλου. Ο αριθμός των εξεταζομένων από μια...