Μέλος του συνδέσμου Αεροπορικής Διαστημικής στη Ρωσία

Μέλος του συνδέσμου Αεροπορικής Διαστημικής στη Ρωσία

Η προεδρία του συνδέσμου των υψηλού επιπέδου επιστημών Αεροδιαστημικής Ναυτικής Ακραίων Συνθηκών Ιατρικής της Ρωσίας τιμώντας τον κ. Γιώργο Πασχαλίδη τον ανακήρυξε επίσημο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του...